Publicaties

Molecular characterization of soybean MON89788

Adviezen | 27.08.2008 | 080827-01

In augustus 2007 heeft de COGEM een negatief advies uitgebracht over de vergunningaanvraag EFSA/GMO/NL/2006/36, voor de import en verwerking van herbicidentolerante soja MON89788. De COGEM stelde destijds dat de moleculaire karakterisering van de sojalijn onvolledig was. Hierdoor kon niet volledig uitgesloten worden dat er ten gevolge van de insertie nieuwe open leesramen waren ontstaan die theoretisch tot toxische of allergene producten konden leiden.

Naar aanleiding van dit commentaar heeft de European Food Safety Authority (EFSA) de aanvrager, Monsanto, om aanvullende informatie gevraagd. De EFSA heeft op basis van deze aanvullende informatie geoordeeld dat er geen risico’s te verwachten zijn bij de import en verwerking van sojalijn MON89788 in Europa. De COGEM is verzocht te beoordelen of aan de hand van deze nieuwe gegevens haar eerder afgegeven advies geactualiseerd moet worden.

De COGEM is op basis van de nieuwe informatie van mening dat de moleculaire karakterisering op een adequate wijze is uitgevoerd en dat op afdoende wijze is aangetoond dat de flankerende sequenties bestaan uit genomisch soja DNA. Daarnaast heeft de aanvrager met het aanleveren van een gedetailleerder monitoringplan eerdere bezwaren van de COGEM omtrent de general surveillance weggenomen. De COGEM acht de risico’s van import en verwerking van de sojalijn MON89788 voor mens en milieu daarom verwaarloosbaar klein en adviseert positief over deze aanvraag.
 

Download publicatie