Publicaties

Import en verwerking genetisch gemodificeerde soja DBN9004 met herbicidetolerantie

Adviezen | 14.05.2021 | CGM/210514-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) soja DBN9004. Deze sojalijn bevat de genen pat en cp4 epsps, die respectievelijk zorgen voor tolerantie tegen herbiciden die glufosinaatammonium en glyfosaat bevatten.
Hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt soja op kleine schaal in Nederland geteeld. In Nederland zijn soja-opslagplanten zelden waargenomen en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. Er zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig in Europa, waardoor de herbicidetolerantiegenen zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van sojalijn DBN9004 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-soja zich zou kunnen vestigen in Nederland.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-soja DBN9004 verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie