Publicaties

Environmental risk assessment of import and processing of GM soybean DBN8002

Adviezen | 01.12.2023 | CGM/231201-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over eventuele milieurisico’s van import en ver­werking van de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn DBN8002. Deze sojalijn brengt het pat gen tot expressie en is daardoor tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. Ook bevat DBN8002 het vip3Aa gen waardoor het resistent is tegen vlinderachtige plaaginsecten.
Hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt soja op kleine schaal in Nederland geteeld. Opslagplanten worden hier zelden waargenomen en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. Er zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig in Europa, waardoor de ingebrachte herbicidetolerantie- en insectenresistentiegenen zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. De moleculaire karakterisering van gg-soja DBN8002 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-sojalijn zich in Nederland zou kunnen vestigen.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-soja DBN8002 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunning­aanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie