Publicaties

Advies ter verbetering van general surveillance bij gg-gewassen

Adviezen | 01.06.2015 | CGM/150601-02

Bij markttoelatingen van genetisch gemodificeerde gewassen leveren vergunningaanvragers een zogenoemd general surveillance plan aan. General surveillance is ingesteld zodat bij onverwachte nadelige effecten maatregelen genomen kunnen worden om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen. Sinds 2010 dienen de meeste vergunningaanvragers eenzelfde monitoringsplan in. Hoewel de COGEM dit monitoringsplan adequaat vindt voor de import van genetisch gemodificeerd maïs, soja en katoen, ziet zij een aantal mogelijkheden ter verbetering van dit plan, zoals zij ook in haar eerdere signalering en adviezen heeft geadviseerd. De COGEM realiseert zich dat het opnemen van deze verbeterpunten in ieder advies weinig zinvol is. Zij kiest er daarom voor om de verbeterpunten in deze adviserende brief vast te leggen, zodat zij hier bij toekomstige adviezen over vergunningaanvragen van markttoelatingen naar kan verwijzen.

Download publicatie