Publicaties

Renewal of the authorisation for import and processing of genetically modified soybean A5547-127

Adviezen | 06.07.2021 | CGM/210706-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn A5547-127. Deze lijn produceert het PAT eiwit waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium. De eerdere vergunning is in 2012 voor een periode van 10 jaar afgegeven. De COGEM heeft in 2008 positief geadviseerd over de import en verwerking van sojalijn A5547-127.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioinformatische analyses, een recente literatuurstudie en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2012 is uitgevoerd.
Hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt soja op kleine schaal in Nederland geteeld. Soja-opslagplanten komen in Nederland zeer zelden voor en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. In Europa zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De geactualiseerde bioinformatische analyses van sojalijn A5547-127 voldoen aan de criteria van de COGEM. Uit de geactualiseerde bioinformatische analyses, literatuur-studie, aanvullende ongepubliceerde studies en de monitoringsrapporten komen geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-soja A5547-127 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheids­beoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunning­aanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie