Publicaties

Signalering heroverweging van de criteria voor de moleculaire karakterisering bij markttoelatingen van gg-gewassen

Signaleringen | 29.09.2014 | CGM/140929-02

De COGEM heeft in 2008 vijf criteria opgesteld waaraan de moleculaire karakterisering bij markttoelatingen van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen moet voldoen. Kort gezegd moet precies bekend zijn welke elementen in de plant zijn gebracht, wat de functie van deze elementen is en wat de sequenties zijn. Tevens moeten de overgangssequenties tussen de insertie(s) en het genomische DNA van de plant bio-informatisch geanalyseerd worden.
Op basis van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten, de sindsdien opgedane ervaring met vergunningaanvragen voor de introductie in het milieu van gg-gewassen en de discussies die gevoerd zijn binnen de COGEM, is besloten om de criteria uit 2008 verder uit te werken en te expliciteren en deze herziening in de vorm van een update vast te leggen.
Ook na herevaluatie blijven de eisen die de COGEM in 2008 aan de moleculaire karakterisering heeft gesteld grotendeels gelijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat de analyse van nieuwe openleesramen (de zogenaamde fusie-ORFs) vereist blijft. Hoewel de kans dat een fusie-ORF wordt afgelezen en tot een eiwit leidt zeer klein is, kan dit niet uitgesloten worden. Ook kan niet uitgesloten worden dat het mogelijke product van de fusie-ORF toxische eigenschappen heeft.
De COGEM is verder van mening dat een insertie in een endogeen gen van de gemodificeerde plant een aandachtspunt moet zijn voor de milieurisicoanalyse. Het is niet uit te sluiten dat er (onverwachte) veranderingen in de biologische eigenschappen van de plant kunnen optreden wanneer een of meerdere genen uitgeschakeld worden.

Download publicatie