Publicaties

Hernieuwing markttoelating gg-Anjer Moonvelvet IFD-26407-2

Adviezen | 02.05.2024 | CGM/240502-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit IFD-26407-2 (Florigene® Moonvelvet™) in Europa. Anjers vormen van nature geen blauw pigment. Door toevoeging van het f3’5’h gen kan gg-anjer IFD-26407-2 dit pigment wel maken. Daarnaast wordt de activiteit van F3’5’H verder gestimuleerd door de toevoeging van het difF van petunia in IFD-26407-2. Deze combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat de gg-anjer IFD-26407-2 een ‘blauwe’ bloemkleur heeft. De eerdere vergunning is in 2015 voor een periode van tien jaar afgegeven.
De cultuuranjer is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen hebben geen invloed op het verwilderingspotentieel van anjer. Spontane kruisbestuiving met verwante soorten is niet mogelijk. Verspreiding van genen van de gg-anjer naar verwante soorten in de natuur is derhalve uitgesloten. Uit de geactualiseerde bioïnformatische analyses, literatuurstudie, en monitoringsrapporten van de afgelopen acht jaar, komen geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren.
Bloemblaadjes van anjer worden soms gebruikt als garnering. De gg-anjer mag niet worden gebruikt voor voedseldoeleinden. De COGEM is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat een uitzonderlijk geval van incidentele consumptie risico’s met zich meebrengt.
Concluderend is de COGEM van oordeel dat de risico’s bij import, distributie en verkoop van snijbloemen van gg-anjer IFD-26407-2 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie