Publicaties

Advies wijziging van het monitoringsplan voor genetisch gemodificeerde anjers

Adviezen | 05.10.2021 | CGM/211005-01

In Europa zijn er zes verschillende genetisch gemodificeerde (gg-) anjer ‘events’ toegelaten. De snijbloemen van deze gg-anjers mogen hier worden geïmporteerd en verkocht. De vergunninghouder is verplicht om te monitoren of zich daarbij onverwacht schadelijke effecten voordoen. De vergunninghouder doet dit door jaarlijks de wetenschappelijke literatuur en Europese floristische databases te bekijken, door anjerveredelaars en botanici te vragen om bijzondere planten te melden en door instituten en wetenschappers onder andere via e-mail te vragen om eventuele bijzonderheden in anjercollecties en populaties door te geven.
De vergunninghouder wil stoppen met het mailen van instituten en wetenschappers, omdat er in de afgelopen twaalf jaar geen wilde populaties van anjervariëteiten zijn gemeld en  het efficiënter is om met behulp van literatuur- en databaseonderzoek na te gaan of er aanwijzingen zijn dat gg-anjervariëteiten zich in Europa vestigen of hybridiseren met wilde anjersoorten. De vergunninghouder heeft daarom een verzoek ingediend om de monitorings­strategie te mogen wijzigen.
De COGEM is gevraagd om over deze wijziging te adviseren. De COGEM is van mening dat de andere methoden die door de vergunninghouder worden gebruikt voldoende zijn om schadelijke effecten van de gg-anjers op tijd te kunnen detecteren wanneer deze zich onverwacht zouden voordoen. Zij adviseert daarom positief over de voorgestelde wijziging van het monitoringsplan.

Download publicatie