Publicaties

Import, distributie en verkoop van genetisch gemodificeerde anjer FLO-40685-1

Adviezen | 17.12.2013 | CGM/131217-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit FLO-40685-1in Europa.
Anjers kunnen de blauwe kleurstof die zorgt voor een paarsblauwe bloemkleur, van nature niet produceren. Door toevoeging van twee genen afkomstig uit petunia en viooltje kan de gg-anjer FLO-40685-1 dit pigment wel maken, waardoor deze gg-anjer paars gekleurde bloemen heeft.
De cultuur anjer is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen hebben geen invloed op het verwilderingspotentieel van anjer. Spontane kruisbestuiving met verwante soorten is niet mogelijk. Verspreiding van genen van de gg-anjer naar verwante soorten in de natuur is derhalve uitgesloten. De COGEM is verder van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd en dat het monitoringsplan voldoet aan de door COGEM gestelde eisen.
Bloemblaadjes van anjers worden in zeldzame gevallen gebruikt in gerechten of als garnering. De gg-anjer mag onder de aangevraagde vergunning niet worden gebruikt voor voedseldoeleinden. De COGEM is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat een uitzonderlijk geval van incidentele consumptie risico’s met zich meebrengt.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij import van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde paarse anjer FLO-40685-1 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie