Publicaties

Import, distribution and retail of GM carnation IFD-26407-2

Adviezen | 04.05.2009 | 090504-06

De COGEM is gevraagd te adviseren over de vergunning voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit IFD-26407-2 in Europa.
Anjers kunnen de blauwe kleurstof die zorgt voor een paarsblauwe bloemkleur van nature niet produceren. Door toevoeging van twee genen kan de gg-anjer IFD-26407-2 dit pigment wel maken waardoor deze anjer paars gekleurde bloemen heeft.

Anjer is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen hebben geen invloed op het verwilderingspotentieel. Spontane kruisbestuiving met verwante soorten is niet mogelijk. Verspreiding van genen van de gg-anjer naar verwante soorten in de natuur is derhalve uitgesloten.
Bloemblaadjes van anjers worden in zeldzame gevallen gebruikt in gerechten of als garnering. De gg-anjer mag onder de aangevraagde vergunning niet worden gebruikt voor voedseldoeleinden. De COGEM is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat een uitzonderlijk geval van incidentele consumptie risico’s met zich mee zou brengen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij import van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde paarse anjer IFD-26407-2 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie