Publicaties

Hernieuwing markttoelating gg-Anjer Moonaqua FLO-40689-6

Adviezen | 13.06.2018 | CGM/180613-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit FLO-40689-6 (Florigene Moonaqua) in Europa. Anjer (Dianthus caryophyllus) kan van nature geen blauwe bloemen vormen. Door in een witte anjervariëteit de genen dfr en F3’5’H in te bouwen uit respectievelijk petunia en viooltje vormt de anjer lichtblauwe bloemen. Verder brengt de lijn het gen SuRB tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof sulfonylurea. De eerdere vergunning is in 2009 voor een periode van tien jaar afgegeven.
De cultuuranjer is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen hebben geen invloed op het verwilderingspotentieel van anjer. Spontane kruisbestuiving met verwante soorten is zeer onwaarschijnlijk en nooit in het wild geconstateerd. Verspreiding van genen van de gg-anjer naar verwante soorten in de natuur is derhalve onwaarschijnlijk.
De geactualiseerde bioïnformatische analyses en moleculaire karakterisatie van gg-anjer FLO-4089-6 voldoen aan de criteria van de COGEM. Uit de geactualiseerde bioïnformatische analyses, literatuurstudies en monitoringsrapporten van de afgelopen acht  jaar komen geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren.
Bloemblaadjes van anjer worden soms gebruikt als garnering. De gg-anjer mag niet worden gebruikt voor voedseldoeleinden. De COGEM is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat een uitzonderlijk geval van incidentele consumptie risico’s met zich meebrengt.
Concluderend is de COGEM van oordeel dat de risico’s van verlenging van import, distributie en verkoop van snijbloemen van gg-anjer FLO-40689-6 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie