Publicaties

Import, distributie en verkoop van genetisch gemodificeerde anjer

Adviezen | 12.07.2013 | CGM/130711-01

De COGEM heeft eerder dit jaar geadviseerd over een vergunningaanvraag voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit SHD-27531-4 in Europa. In deze gg-anjer zijn twee genen uit petunia en viooltje geïntroduceerd waardoor zij een blauwe kleurstof produceert die anjers van nature niet kunnen maken. Hierdoor heeft de gg-anjer een veranderde bloemkleur.
De COGEM kon eerder geen volledige analyse van de risico’s voor mens en milieu uitvoeren omdat de moleculaire karakterisering van de anjervariëteit onvolledig was. Inmiddels heeft de aanvrager aanvullende moleculaire analyses aangeleverd. De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd.
De gecultiveerde anjer is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen hebben geen invloed op het verwilderingspotentieel. Spontane kruisbestuiving met verwante soorten is niet mogelijk. Verspreiding van genen van de gg-anjer naar verwante soorten in de natuur is daarom uitgesloten.
De gg-anjer mag onder de aangevraagde vergunning niet worden gebruikt voor voedseldoeleinden. De COGEM is echter van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat een uitzonderlijk geval van incidentele consumptie risico’s met zich mee zou brengen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij import van snijbloemen van de gg-anjervariëteit SHD-27531-4 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie