Publicaties

Advies over de hernieuwing van de vergunning voor import van snijbloemen van de gg-anjervariëteit FLO-40644-6

Adviezen | 07.07.2016 | CGM/160706-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit FLO-40644-6 (Moonlite) in Europa. De eerdere vergunning is in 2007 voor een periode van tien jaar afgegeven.
Anjers kunnen het blauwe pigment dat nodig is voor een paarsblauwe bloemkleur van nature niet produceren. Door toevoeging van twee genen afkomstig uit petunia kan FLO-40644-6 dit pigment wel maken, waardoor deze gg-anjer paars gekleurde bloemen heeft. De aanvraag voor een hernieuwing van de vergunning bevat onder meer geactualiseerde bio-informatische analyses, een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties die de afgelopen jaren zijn verschenen en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die de afgelopen acht jaar is uitgevoerd.
De COGEM merkt op dat de geactualiseerde bio-informatische analyses niet zijn uitgevoerd volgens de criteria die de COGEM hier recent voor heeft opgesteld. Bloemblaadjes van anjer worden soms gebruikt als garnering. De gg-anjer mag onder de aangevraagde vergunning niet worden gebruikt voor voedseldoeleinden. Indien FLO-40644-6 desondanks toch door een individu geconsumeerd wordt, zal dit een kleine hoeveelheid betreffen. FLO-40644-6 is sinds 2007 toegelaten in Europa. Er zijn geen aanwijzingen dat eventuele gevallen van incidentele consumptie risico’s met zich mee hebben gebracht. De cultuur anjer is niet in staat tot verwildering en verspreiding van genen van de gg-anjer naar verwante soorten in de natuur is niet mogelijk. Bij de
uitvoering van het uitgebreide monitoringsprogramma dat door de aanvrager is opgezet, zijn geen aspecten naar voren gekomen die de uitkomsten van de eerdere risicobeoordeling veranderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s van verlenging van import, distributie en verkoop van snijbloemen van gg-anjer FLO-40644-6 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie