Publicaties

Import, distribution and retail of gm-carnation ‘Moonshadow’

Adviezen | 07.04.2009 | 090407-08

De COGEM is gevraagd te adviseren over de verlenging van de vergunning voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit ‘Moonshadow’ in Europa. Deze anjer is sinds 1998 in Europa toegelaten voor import, distributie, verkoop en productie van snijbloemen.
Anjers kunnen van nature de blauwe kleurstof die zorgt voor een paarsblauwe bloemkleur niet produceren. Door toevoeging van twee genen kan de gg-anjer ‘Moonshadow’ dit pigment wel maken waardoor deze anjer paarse bloemen heeft.

De COGEM heeft in 1997 geadviseerd over de toelating van ‘Moonshadow’ en geconcludeerd dat er geen risico’s voor mens en milieu verbonden waren aan het op de markt brengen van deze gg-anjer. Sinds het vorige advies zijn er geen nieuwe gegevens beschikbaar gekomen die de uitkomst van deze eerdere risicobeoordeling veranderen. Er zijn geen gevallen bekend waarbij het gebruik van ‘Moonshadow’ heeft geleid tot schadelijke effecten.
Anjer is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen hebben geen invloed op het verwilderingspotentieel. Spontane kruisbestuiving met verwante soorten is niet mogelijk. Verspreiding van genen of de gg-anjer in de natuur is derhalve uitgesloten.

Bloemblaadjes van anjers worden in zeldzame gevallen gebruikt in gerechten of als garnering. Hoewel de gg-anjer niet wordt toegelaten voor voedseldoeleinden kan de COGEM niet uitsluiten dat de gg-anjer in uitzonderlijke gevallen in geringe hoeveelheden in gerechten wordt verwerkt. De aanvrager heeft gegevens overlegd waaruit blijkt dat de gg-anjer niet giftig is. De COGEM heeft geen reden om aan te nemen dat onbedoelde humane consumptie van de gg-anjer risico’s met zich mee brengt.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij import van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde paarse anjer verwaarloosbaar klein.

Download publicatie