Publicaties

Import, distributie en verkoop van genetisch gemodificeerde anjer

Adviezen | 29.05.2013 | CGM/130528-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor import, distributie en verkoop van snijbloemen van de genetisch gemodificeerde (gg-) anjervariëteit SHD-27531-4 in Europa.
Anjers kunnen de blauwe kleurstof die zorgt voor een paarsblauwe bloemkleur van nature niet produceren. Door toevoeging van twee genen afkomstig uit petunia en viooltje kan de gg-anjer SHD-27531-4 dit pigment wel maken, waardoor deze anjer paars gekleurde bloemen heeft.
De gecultiveerde anjer is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen hebben geen invloed op het verwilderingspotentieel. Spontane kruisbestuiving met verwante soorten is niet mogelijk. Verspreiding van genen van de gg-anjer naar verwante soorten in de natuur is derhalve uitgesloten.
De COGEM merkt op dat de moleculaire karakterisering onvolledig is. De analyse van de overgangen tussen het anjergenoom en de ingebrachte sequenties is onjuist uitgevoerd. De COGEM is van mening dat herziene gegevens door de aanvrager overlegd moeten worden teneinde een volledige analyse van de risico’s voor mens en milieu te kunnen uitvoeren.

Download publicatie