Publicaties

Heroverweging criteria voor de moleculaire karakterisering bij markttoelatingen van gg-gewassen

Signaleringen | 19.12.2008 | 081219-01

De COGEM heeft de eisen die gesteld worden aan de moleculaire karakterisering bij de markttoelating van gg-gewassen heroverwogen. Aan deze heroverweging lagen drie redenen ten grondslag. De COGEM heeft de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met de risicobeoordeling bij markttoelatingen. Daarnaast is de inhoud van het takenpakket van de COGEM recent gewijzigd. De COGEM zal de risico’s van incidentele consumptie niet langer beoordelen wanneer de voedselveiligheid al wordt beoordeeld door andere instanties. Ten laatste is de afgelopen tien jaar de kennis over het genoom sterk toegenomen. Het genoom blijkt veel dynamischer dan vroeger gedacht. Insertie van chloroplast-DNA in het nucleaire DNA blijkt bijvoorbeeld een van nature veel voorkomend fenomeen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de COGEM de volgende criteria voor de moleculaire karakterisering opgesteld:
• Bekend moet zijn welke elementen en in welk kopie-aantal elementen in het plantengenoom zijn geïnserteerd. Ook moet de functie van deze elementen bekend zijn.
• De gg-plant moet geanalyseerd worden op de aanwezigheid van ‘backbone-DNA’.
• Alle inserties moeten volledig gekarakteriseerd zijn door middel van sequentiebepaling.
• Deze bepaling moet plaatsvinden tot in de flankerende sequenties van het genoom.
• De overgangsequenties tussen de insertie(s) en het genomische DNA van de plant moet bioinformatisch geanalyseerd worden. Echter, er kunnen zich situaties voordoen waarbij hier gemotiveerd van afgeweken kan worden.
• Bij de analyse van de theoretische fusie-ORFs moeten sequenties van stop- tot stopcodon geanalyseerd worden.

De COGEM heeft een nieuwe signalering uitgebracht over de criteria die de COGEM hanteert m.b.t. de moleculaire karakterisering van gg-gewassen.

Download publicatie