Publicaties

Import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn MON87769 x MON89788

Adviezen | 16.07.2014 | CGM/140716-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn MON87769 x MON89788 voor import en verwerking. Deze lijn brengt de genen Pj.D6D en Nc.Fad3 tot expressie wat resulteert in sojabonen met een veranderde vetzuursamenstelling. Daarnaast brengt deze lijn het cp4 epsps gen tot expressie waardoor zij tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet optimaal voor de groei van soja. Soja is sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen nodig voor kieming en ontwikkeling. In de zomer zijn de dagen lang, terwijl soja korte dagen nodig heeft voor de inductie van bloei. Soja wordt op dit moment niet geteeld in Nederland. Er zijn echter initiatieven voor de ontwikkeling van vroeg bloeiende sojarassen die geteeld kunnen worden in het gematigde Nederlandse klimaat.
Soja beschikt niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Daarnaast worden opslagplanten wereldwijd zelden waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de combinatie van geïntroduceerde eigenschappen in MON87769 x MON89788 het verwilderings-potentieel vergroten. In Europa zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor kruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van soja MON87769 x MON89788 leidt tot de verspreiding ervan in Nederland.
De COGEM acht de milieurisico’s van import en verwerking van sojalijn MON87769 x MON89788 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedsel-veiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
 

Download publicatie