Publicaties

Import and processing of genetically modified soybean MON87769 expressing two desaturase genes

Adviezen | 14.04.2010 | 100414-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn MON87769 voor import en verwerking. Deze lijn brengt de genen Pj.D6D en Nc.Fad3 tot expressie wat resulteert in sojabonen met een veranderde vetzuursamenstelling.
Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk, omdat soja een sterk koudegevoelige, korte dagplant is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verwildering van soja is in Europa nog nooit waargenomen. Verder zijn er geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschap het verwilderingpotentieel vergroot. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht derhalve de kans dat incidenteel morsen binnen Nederland tot verspreiding van MON87769 leidt verwaarloosbaar klein. Daarnaast is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd en dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat het verhoogde vetzuurgehalte in de sojaboon een risico vormt voor het milieu.

Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn MON87769 verwaarloosbaar klein. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en daarom geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.

Download publicatie