Publicaties

Import en verwerking van de gg sojalijn DAS-68416-4xMON89788-1

Adviezen | 18.04.2017 | CGM/170418-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn DAS-68416-4xMON89788-1. Deze lijn brengt de genen cp4 epsps, pat en aad-12 tot expressie, waardoor zij tolerant is voor glyfosaat, glufosinaat-ammonium en aryloxyalkanoate bevattende herbiciden.
Sojaboon DAS-68416-4xMON89788-1 is tot stand gekomen door de twee gg-ouderlijnen met elkaar te kruisen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over alle twee de ouderlijnen. Hoewel het Nederlandse klimaat niet optimaal is, wordt Sojaboon op kleine schaal geteeld. Soja-opslagplanten komen in Nederland zeer zelden voor en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. De moleculaire karakterisering van DAS-68416-4xMON89788-1 is geactualiseerd en voldoet aan de criteria van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen tot verwildering van Sojaboon kunnen leiden. In Europa zijn geen wilde verwanten van Sojaboon aanwezig, zodat de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen van sojalijn DAS-68416-4xMON89788-1 leidt tot verspreiding van de gg-lijn in Nederland.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van sojalijn DAS-68416-4xMON89788-1 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie