Publicaties

Import genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 met twee insectenresistentie eigenschappen

Adviezen | 06.05.2014 | CGM/140506-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn DAS-81419-2. Deze sojalijn brengt de genen cry1F, cry1Ac en pat tot expressie waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde insecten uit de orde Lepidoptera en tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet optimaal voor sojateelt. Tijdens de zomer zijn de dagen lang, terwijl soja een kortedagplant is. Om die reden wordt soja op dit moment niet geteeld in Nederland. Er zijn echter initiatieven voor de ontwikkeling van extreem vroeg-bloeiende sojarassen die geteeld kunnen worden in het gematigde Nederlandse klimaat.
Soja beschikt niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Daarnaast worden opslagplanten wereldwijd zelden waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen in DAS-81419-2 het verwilderings-potentieel vergroten. In Europa zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor kruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van soja DAS-81419-2 leidt tot de verspreiding ervan in Nederland.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd. Hoewel de COGEM het door de aanvrager opgestelde ‘general surveillance plan’ onderschrijft, ziet zij een enkel punt van verbetering.
De COGEM acht de milieurisico’s van import en verwerking van sojalijn DAS-81419-2 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie