Publicaties

Import en verwerking van genetisch gemodificeerde soja SYHT0H2

Adviezen | 25.03.2013 | CGM/130325-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn SYHT0H2 voor import en verwerking. Deze lijn brengt het gen avhppd-03 tot expressie wat resulteert in tolerantie voor HPPD inhiberende herbiciden. Daarnaast brengt deze lijn twee pat genen tot expressie, waardoor zij tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet optimaal voor sojateelt. Soja groeit optimaal bij temperaturen tussen de 25 en 30°C. Verder zijn de dagen tijdens de Nederlandse zomers lang, terwijl soja een korte dagplant is die korte dagen nodig heeft voor bloei en ontwikkeling. Om die reden wordt soja op dit moment niet geteeld in Nederland. Er zijn echter initiatieven voor de ontwikkeling van extreem vroeg bloeiende sojarassen die kunnen groeien in het gematigde Nederlandse klimaat.
Soja beschikt niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Opslagplanten worden wereldwijd zelden waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen in SYHT0H2 tot verwildering zouden kunnen leiden. Verder zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans dat incidenteel morsen in Nederland tot verspreiding van de sojalijn leidt, verwaarloosbaar klein.
De COGEM merkt op dat er nog enkele gegevens ontbreken met betrekking tot de moleculaire analyse (blast resultaten). Onder voorbehoud dat de volledige set blast gegevens overlegd worden en deze resultaten de conclusies van de aanvrager bevestigen, acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn SYHT0H2 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie