Publicaties

Aanvullend advies over de importvergunning van de genetisch gemodificeerde sojalijn SYHT0H2

Adviezen | 21.02.2020 | CGM/200221-01

De COGEM heeft in 2013 geadviseerd over de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn SYHT0H2. Deze sojalijn is tolerant voor bepaalde herbiciden. De COGEM was van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu bij import en verwerking van gg-soja SYHT0H2 verwaarloosbaar klein zijn, maar merkte op dat enkele gegevens ten aanzien van de moleculaire karakterisering ontbraken. Zij achtte het van belang dat deze gegevens werden aangeleverd ten einde de conclusies van de aanvrager betreffende de milieuveiligheid van SYHT0H2 te kunnen verifiëren.
Recent heeft de European Food Safety Authority (EFSA) haar opinie over de vergunningaanvraag van gg-soja SYHT0H2 uitgebracht. In het advies zijn de kanttekeningen van de verschillende lidstaten bij de vergunningaanvraag voor gg-soja SYHT0H2 verwerkt. De aanvrager heeft nieuwe gegevens aan de COGEM overlegd, waaronder de ontbrekende gegevens ten aanzien van de moleculaire karakterisering. Dit heeft geen opmerkelijke zaken aan het licht gebracht, waardoor de eerdere bezwaren van de COGEM bij de vergunningaanvraag van gg-soja SYHT0H2 zijn weggenomen. Samengevat is de COGEM van oordeel dat de milieurisico’s bij import en verwerking van gg-soja sYHT0H2 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie