Publicaties

Import en verwerking van gg-soja MON94637

Adviezen | 03.07.2024 | CGM/240703-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over eventuele milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)sojalijn MON94637. Deze sojalijn zal niet als individuele lijn worden gecommercialiseerd, maar zal alleen gebruikt worden als kruisingsouder om nieuwe gg-sojavarianten mee te produceren die meerdere transgenen bevatten (stapelen). De beoordeling omhelst het hypothetische geval dat deze gg-soja geïmporteerd wordt. In de gg-sojalijn MON94637 komen de genen cry1A.2 en cry1B.2 tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen.

Hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt soja op kleine schaal in Nederland geteeld. Opslagplanten worden hier zelden waargenomen en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. Er zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig in Europa, waardoor de ingebrachte insectenresistentiegenen zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. De moleculaire karakterisatie van MON94637 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-sojalijn zich in Nederland zou kunnen vestigen.

Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij de (hypothetische) import en verwerking van gg-soja MON94637 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie