Publicaties

Import genetisch gemodificeerde soja MON 87751 met twee insectenresistentie eigenschappen

Adviezen | 27.03.2015 | CGM/150327-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn MON 87751. Deze sojalijn brengt de genen cry1A.105 en cry2Ab2 tot expressie waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera.
Het gematigde Nederlandse klimaat is niet optimaal voor sojateelt. Tijdens de zomer zijn de dagen lang, terwijl soja een kortedagplant is. In Nederland worden op kleine schaal vroegbloeiende sojarassen geteeld.
Soja beschikt niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Daarnaast worden opslagplanten wereldwijd zelden waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen in MON 87751 het verwilderings-potentieel vergroten. In Europa zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor kruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van soja MON 87751 leidt tot de verspreiding van soja in Nederland.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd. Hoewel de COGEM het door de aanvrager opgestelde ‘general surveillance plan’ onderschrijft, ziet zij een enkel punt van verbetering.
De COGEM acht de milieurisico’s van import en verwerking van sojalijn MON 87751 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie