Publicaties

Import and processing of GM cotton GHB614xLLCotton25xMON15985 and GM soybean MON87751

Adviezen | 27.05.2016 | CGM/160527-01

In 2015 heeft de COGEM positief geadviseerd over import en verwerking van gg-katoen GHB614x LLCotton25xMON15985 en gg-soja MON87751. De EFSA heeft bureauGGO recent geinformeerd dat zij in 2015 niet de meest recente versies van deze aanvragen beschikbaar heeft gemaakt. EFSA heeft haar fout hersteld en gezorgd dat de juiste versies beschikbaar kwamen.
Bureau GGO heeft de COGEM gevraagd of  de eerdere risicobeoordelingen moeten worden aangepast.
De COGEM heeft de gegevens beoordeeld en concludeert dat haar eerdere conclusies nog steeds correct zijn. De COGEM acht de milieurisico's van import en verwerking van  gg-katoen GHB614x LLCotton25xMON15985 en gg-soja MON8775 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie