Publicaties

Import en verwerking van gg-soja MON87751xMON87701xMON87708xMON89788

Adviezen | 05.09.2018 | CGM/180905-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) soja MON87751xMON87701x MON87708xMON89788. In deze gg-soja komen de genen dmo en cp4 epsps tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor verschillende herbiciden. Ook bevat deze gg-soja de genen cry1A.105, cry2Ab2 en cry1Ac, waardoor de plant resistent is tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen.
Hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt Sojaboon op kleine schaal in Nederland geteeld. Soja-opslagplanten komen in Nederland zeer zelden voor en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. In Europa zijn geen wilde verwanten van Sojaboon aanwezig, zodat de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van gg-soja MON87751xMON87701xMON87708x MON89788 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-soja zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-soja MON87751xMON87701xMON87708xMON89788, verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie