Publicaties

Import of cut flowers of the genetically modified carnation variety ‘Florigene Moonlite’

Adviezen | 08.02.2005 | 050207-01

De COGEM is gevraagd te adviseren betreffende een vergunningaanvraag voor de import en verkoop van snijbloemen van een genetisch gemodificeerde (gg) anjervariëteit in Europa. Van nature bestaan er geen blauwe anjers omdat zij bepaalde genen missen. Door in een witte anjervariëteit een tweetal genen uit petunia in te bouwen vormt de gg-anjer blauwe bloemen. Productie van de bloemen vindt plaats in Zuid-Amerika en Australië. De aanvrager heeft overigens al sinds 1997 een vergunning om een andere vergelijkbare blauwe anjer te verbouwen en te verkopen in Europa. Anjer heeft geen kruisbare wilde verwanten en is niet in staat tot verwildering. De ingebrachte genen leiden niet tot verandering van de biologische eigenschappen van de plant. Derhalve is verspreiding van de genen of de gg-anjer in de natuur uitgesloten. Bloemblaadjes van anjer worden soms gebruikt als garnering van voornamelijk desserts. Toelating van de gg-anjer als voedsel wordt niet aangevraagd maar mogelijkerwijs kan incidentele consumptie plaatsvinden. Aangezien de gg-anjer een lange geschiedenis van veilig gebruik heeft in andere werelddelen, de aanvrager gegevens heeft overlegd waaruit blijkt dat de anjer niet giftig is, en de mogelijke inname door consumenten zeer gering is, is de COGEM van mening dat de mogelijke risico’s voor de menselijke gezondheid verwaarloosbaar zijn. De COGEM acht derhalve de risico’s voor mens en milieu bij import van snijbloemen van de genetische gemodificeerde blauwe anjer verwaarloosbaar klein.

Download publicatie