Publicaties

Import en verwerking van de herbicidentolerante sojalijn MON94313

Adviezen | 10.02.2023 | CGM/230210-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over eventuele milieurisico’s van import en ver­werking van de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn MON94313. Deze sojalijn brengt de dmo, pat, ft_t.1 en tdo genen tot expressie en is daardoor tolerant voor dicamba, glufosinate-ammonium, 2,4-D en mesotrione bevattende herbiciden. MON94313 zal niet als individuele lijn worden gecommercialiseerd, maar alleen gebruikt worden als kruisingsouder.
Hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt soja op kleine schaal in Nederland geteeld. Opslagplanten worden hier zelden waargenomen en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. Er zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig in Europa, waardoor de ingebrachte herbicidetolerantiegenen zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. De moleculaire karakterisering van gg-soja MON94313 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-sojalijn zich in Nederland zou kunnen vestigen.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-soja MON94313 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunning­aanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie