Publicaties

Import and processing of soybean line A5547-127

Adviezen | 18.09.2008 | 080918-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn A5547-127 voor import en verwerking. Deze lijn bevat een pat gen waardoor tolerantie voor herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium is verkregen.
Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk omdat soja een korte dagplant is, sterk koudegevoelig is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verder beschikt soja niet over de eigenschappen die nodig zijn voor verwildering en er zijn geen redenen om aan te nemen dat het geïntroduceerde gen het verwilderingspotentieel vergroot. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn A5547-127 voor het milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie