Publicaties

Import of genetically modified soybean DAS-44406-6 with three herbicide tolerance traits

Adviezen | 28.06.2013 | CGM/130627-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisicoaspecten van de toelating van sojalijn DAS-44406-6 voor import en verwerking. Deze lijn brengt de 2m epsps, aad-12 en pat genen tot expressie en is hierdoor tolerant voor bepaalde herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet optimaal voor sojateelt. Tijdens de zomer zijn de dagen lang, terwijl soja korte dagen nodig heeft voor bloei en ontwikkeling. Om die reden wordt soja op dit moment niet geteeld in Nederland. Er zijn echter initiatieven voor de ontwikkeling van extreem vroeg bloeiende sojarassen die kunnen groeien in het gematigde Nederlandse klimaat.
Soja beschikt niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Daarnaast worden opslagplanten wereldwijd zelden waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen in DAS-44406-6 het verwilderings-potentieel vergroten. In Europa zijn geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans dat incidenteel morsen in Nederland tot verspreiding van DAS-44406-6 leidt, verwaarloosbaar klein.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd. Hoewel de COGEM het door de aanvrager opgestelde ‘general surveillance plan’ onderschrijft en voldoende vindt voor import van deze sojalijn, ziet zij een enkel punt van verbetering.
Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn DAS-44406-6 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunning-aanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie