Publicaties

Import en verwerking gg-katoen DAS-81910-7

Adviezen | 17.07.2017 | CGM/170717-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) katoenlijn DAS-81910-7. In deze lijn komen de genen pat en aad-12 tot expressie, waardoor het gewas tolerant is voor bepaalde herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet geschikt voor de teelt van katoen. Er komen ook geen wilde verwanten van katoen voor in Noordwest-Europa, waardoor de ingebrachte sequenties van katoenlijn DAS-81910-7 zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van katoen DAS-81910-7 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de eigenschappen die in DAS-81910-7 zijn ingebracht, ervoor kunnen zorgen dat deze gg-katoenlijn zou kunnen verwilderen in Nederland. Daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van gg-katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van DAS-81910-7 in Noordwest-Europa.
Alle aspecten in overweging nemende, acht de COGEM de milieurisico’s voor Nederland bij import en verwerking van gg-katoen DAS-81910-7 verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie