Publicaties

Hernieuwing vergunning import en verwerking gg-sojalijn A2704-12

Adviezen | 15.05.2018 | CGM/180515-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn A2704-12. Deze lijn produceert het eiwit PAT waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium. De eerdere vergunning is in 2008 voor een periode van 10 jaar afgegeven. De COGEM heeft in 2007 positief geadviseerd over de import en verwerking van sojalijn A2704-12.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioïnformatische analyses, een recente literatuurstudie en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2009 is uitgevoerd.
Hoewel het Nederlandse klimaat niet optimaal is, wordt Sojaboon op kleine schaal geteeld. Soja-opslagplanten komen in Nederland zeer zelden voor en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. In Europa zijn geen wilde verwanten van Sojaboon aanwezig, zodat de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De geactualiseerde bioïnformatische analyses van sojalijn A2704-12 voldoen aan de criteria van de COGEM. Uit de geactualiseerde bioïnformatische analyses, literatuur-studie en de monitoringsrapporten komen geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-soja A2704-12 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie