Publicaties

Import en verwerking van sojalijn MON87705 met veranderde vetzuursamenstelling

Adviezen | 14.10.2010 | 101013-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn MON87705 voor import en verwerking. In deze lijn is de expressie van de FAD2-1A en FATB1A genen geremd wat resulteert in sojabonen met een veranderde vetzuursamenstelling. Het gehalte aan palmitinezuur, stearinezuur en linolzuur is verlaagd. Het gehalte aan oliezuur is verhoogd. Daarnaast brengt deze lijn het cp4 epsps gen tot expressie waardoor zij tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk omdat soja een korte dagplant is, sterk koudegevoelig is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verder beschikt soja niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering en er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen het verwilderingspotentieel vergroten. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht daardoor de kans dat incidenteel morsen in Nederland tot verspreiding van MON87705 leidt verwaarloosbaar klein.
Hoewel de COGEM het door de aanvrager opgestelde ‘general surveillance’ plan onderschrijft, ziet zij een enkel punt voor verbetering.
Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn MON87705 verwaarloosbaar klein. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.

Download publicatie