Publicaties

Import en verwerking herbicidentolerante genetisch gemodificeerde maïs MZHG0JG

Adviezen | 30.03.2017 | CGM/170330-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MZHG0JG. In deze lijn komen de genen pat en mepsps tot expressie, waardoor het gewas tolerant is voor bepaalde herbiciden. De maïslijn is tot stand gekomen door Agrobacterium tumefaciens gemedieerde transformatie.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast worden opslagplanten (maïsplanten uit gemorst zaad) hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van MZHG0JG9 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïslijn zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïslijn MZHG0JG verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie