Publicaties

Import and processing of maize Bt11xGA21

Adviezen | 17.04.2008 | 080417-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde hybride maïslijn Bt11xGA21. Deze maïslijn is tot stand gekomen door het kruisen van twee genetisch gemodificeerde ouderlijnen.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking en over teelt van ouderlijn Bt11. Recent heeft de COGEM geadviseerd over import en verwerking van ouderlijn GA21 en geconcludeerd dat de ecologische risico’s hiervan verwaarloosbaar klein zijn.

Maïslijn Bt11xGA21 brengt het cry1Ab gen tot expressie, waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten die behoren tot de orde van de Lepidoptera. Daarnaast bevat deze maïslijn de pat en mepsps genen, waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.

Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn Bt11xGA21 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.
De COGEM plaatst echter wel enkele kanttekeningen bij het general surveillance plan.

Deze maïs variant is in 2009 naar aanleiding van het verschijnen van de EFSA opinie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/091019-02.

Download publicatie