Publicaties

Import and processing of BT11xGA21

Adviezen | 19.10.2009 | 091019-02

In april 2008 heeft de COGEM geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde hybride maïslijn Bt11xGA21. Deze maïslijn brengt het cry1AB gen tot expressie en is daardoor resistent voor bepaalde insecten die behoren tot de orde van de Lepidoptera. Daarnaast bevat Bt11xGA21 de pat en mepsps genen, waardoor deze maïslijn tolerant is voor glyfosfaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
De COGEM heeft in 2008 geconcludeerd dat de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn Bt11xGA21 verwaarloosbaar klein zijn. Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingpotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn in Europa geen wilde varianten van maïs aanwezig waardoor uitkruising naar wilde varianten niet mogelijk is.
De COGEM plaatste echter wel enkele kanttekeningen bij het aanwezige general surveillance plan. De EFSA opinie heeft de in deze kanttekeningen verwoorde bezwaren niet weggenomen. Echter, het general surveillance plan voldoet wel aan de minimale eisen voor de import en verwerking van maïslijn Bt11xGA21.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn Bt11xGA21 verwaarloosbaar klein en heeft zij geen bezwaar tegen import en verwerking van deze maïslijn.

Download publicatie