Publicaties

Teelt van Maislijn NK603

Adviezen | 04.07.2006 | 060704-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu betreffende teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn NK603. De lijn is tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden door insertie van de genen cp4 epsps en cp4 epsps L214P.
Maïs kent geen wilde verwanten in Nederland en opslag van maïsplanten is hier niet van landbouwkundige betekenis. Verwildering van de maïsplant in Nederland is nog nooit waargenomen. Tevens zijn er geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot.
Eerder heeft de COGEM, in het kader van een vergunningaanvraag voor import en verwerking, positief geadviseerd over de moleculaire karakterisatie van de maïslijn. Verder heeft de COGEM de milieurisico-analyse en het post-market monitoring plan beoordeeld en beide adequaat bevonden.
Maïslijn NK603 wordt al commercieel geteeld in de Verenigde Staten en heeft een geschiedenis van veilig gebruik.
Gezien het bovenstaande, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij teelt van onderhavige maïslijn verwaarloosbaar klein. 

Download publicatie