Publicaties

Import en verwerking van gg-maïs DP4114xMON810xMIR604xNK603

Adviezen | 19.10.2018 | CGM/181019-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïs DP4114xMON810xMIR604 xNK603 en alle subcombinaties daarvan. In deze gg-maïs komen de genen pat en cp4 epsps tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor bepaalde herbiciden. Ook komen de genen cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, cry1Ab en mcry3A tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinder- en keverachtigen. De kruisingslijn bevat ook een pmi gen. Dit gen zorgt ervoor dat bij het ontwikkelen van gg-lijnen, na transformatie, gg-plantencellen gemakkelijk geselecteerd kunnen worden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van DP4114xMON810xMIR604xNK603 is voldoende. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïs zou kunnen verwilderen. Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïs DP4114xMON810xMIR604xNK603, en subcombinaties hiervan, verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie