Publicaties

Reactie van de COGEM naar aanleiding van het Franse rapport getiteld ‘Project d’avis sur la dissémination du MON810 sur le territoir français

Adviezen | 01.02.2008 | 080131-04

In het recent verschenen rapport van het Franse ‘Comité de préfiguration d’une haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés’ wordt geconcludeerd dat nieuwe feiten over de genetisch gemodificeerde maislijn MON810 vragen oproepen over de consequenties van het gebruik van MON810 voor mens en milieu. De COGEM is gevraagd of het Franse rapport aanleiding geeft om haar opinie over MON810 te herzien.

MON810 is een genetisch gemodificeerde maïslijn, die het cry1Ab gen tot expressie brengt en hierdoor resistent is tegen onder andere de Europese maïsboorder. MON810 sinds 1998 toegelaten in Europa voor import en teelt en in 2003 vond er de eerste commerciële teelt van deze maïslijn  plaats.

Sinds de introductie van MON810 zijn talloze publicaties verschenen waarin de veiligheid van deze lijn voor het milieu is onderzocht. Geen van deze publicaties wijst erop dat de maislijn een risico vormt voor mens en milieu. Ook uit publicaties naar eventuele effecten van het Cry1Ab toxine blijkt niet dat dit toxine een risico vormt voor mens en milieu. Uit monitoringsverslagen van de teelt van MON810 of andere maislijnen die het Cry1AB toxine produceren blijkt niet dat de teelt van deze lijn schadelijke effecten tot gevolg heeft.

Ook in het licht van het Franse rapport acht de COGEM de risico’s van de teelt van MON810 verwaarloosbaar klein. Daarom is zij van mening dat er geen redenen zijn om de toelating van MON810 in te trekken

Download publicatie