Publicaties

Hernieuwing vergunning import en verwerking van gg-maïs MIR604

Adviezen | 18.01.2019 | CGM/190118-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MIR604. In deze lijn komt het mcry3A gen tot expressie waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de keverachtigen. Verder bevat de maïslijn het mir604pmi gen. Dit gen wordt gebruikt als hulpmiddel bij het maken van gg-planten. De eerdere vergunning is in 2009 voor een periode van 10 jaar afgegeven. De COGEM heeft in 2005 positief geadviseerd over de import en verwerking van maïslijn MIR604.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioïnformatische analyses, een recente literatuurstudie en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2009 is uitgevoerd.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs, teosinte, niet in Nederland voor in maïsvelden of in de natuur, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De geactualiseerde bioïnformatische analyses van maïslijn MIR604 voldoen aan de criteria van de COGEM. Uit de geactualiseerde bioïnformatische analyses, literatuur-studie en de monitoringsrapporten komen geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van maïslijn MIR604 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie