Publicaties

Import and processing of maize variety MIR604

Adviezen | 22.11.2005 | 051122-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van een genetisch gemodificeerde maïslijn (MIR604). Teelt van deze lijn maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag. In de maïslijn zijn de genen cry3A en pmi ingebouwd waardoor de plant minder gevoelig is voor de larven van de maïswortelkevers en daarnaast mannose kan gebruiken als enige koolstofbron. De vergunningaanvraag betreft alleen import. De enige wijze waarop maïs in het milieu verspreid kan worden is door morsen van maïskorrels. Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er is geen reden om aan te nemen dat de modificaties het verwilderingspotentieel vergroten. De COGEM is gezien het bovenstaande van mening dat het incidenteel morsen van de genetisch gemodificeerde maïs in Nederland geen risico’s voor het milieu met zich meebrengt. De COGEM acht derhalve de risico’s voor mens en milieu bij de import en verwerking van onderhavige maïslijn verwaarloosbaar klein.

Download publicatie