Publicaties

Import en verwerking van gg-maïs Bt11xMIR162xMIR604xMON89034x5307xGA21

Adviezen | 24.09.2018 | CGM/180924-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïs Bt11xMIR162xMIR604x MON89034x5307xGA21 en alle subcombinaties daarvan. In deze gg-maïs komen de genen pat en mepsps tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor bepaalde herbiciden. Ook komen de genen cry1Ab, vip3Aa20, mcry3A, cry1A.105, cry2Ab2 en ecry3.1Ab tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen verschillende plaaginsecten die behoren tot de vlinder- en keverachtigen. De hybride bevat ook drie pmi genen. Deze zorgen ervoor dat gg-plantencellen na transformatie gemakkelijk geselecteerd kunnen worden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van Bt11xMIR162xMIR604xMON89034x5307xGA21 is voldoende. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïs zou kunnen verwilderen. Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïs Bt11xMIR162xMIR604xMON89034x5307xGA21, en subcombinaties hiervan, verwaar­loos­­baar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie