Publicaties

Import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn 5307

Adviezen | 23.08.2011 | CGM/110823-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn 5307. Deze maïslijn brengt de genen ecry3.1Ab en pmi tot expressie. Als gevolg hiervan is maïslijn 5307 resistent voor bepaalde insecten uit de orde van de Coleoptera en in staat om mannose als koolstofbron te gebruiken. Deze laatste eigenschap is bedoeld voor de selectie van transgene planten in het productieproces. Maïslijn 5307 is nog niet eerder door de COGEM beoordeeld.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de transgene eiwitten het verwilderingspotentieel van Maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van Maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Gezien het bovenstaande acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt verwaarloosbaar klein. Daarnaast is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd.
Concluderend heeft de COGEM op basis van de door haar uitgevoerde risicobeoordeling geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn 5307 en acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
 

Download publicatie