Publicaties

Import en verwerking van gg herbicidentolerante en insectenresistente maïs MZIR098

Adviezen | 13.10.2017 | CGM/171013-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over mogelijke milieurisico’s bij import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MZIR098. In deze lijn komen de genen ecry3.1Ab, mcry3A en pat tot expressie, waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde plaaginsecten (keverachtigen). Daarnaast is het gewas tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van MZIR098 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïslijn zich zou kunnen vestigen of zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s bij import en verwerking van de gg-maïslijn MZIR098 verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie