Publicaties

Renewal of authorization for import and processing of maize Bt11

Adviezen | 23.05.2008 | 080523-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn Bt11.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking en over teelt van ouderlijn Bt11.
Maïslijn Bt11 brengt het cry1Ab gen tot expressie, waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten die behoren tot de vlinderachtigen. Daarnaast bevat deze maïslijn het pat gen, waardoor de plant tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn Bt11 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.

De COGEM plaatst wel een kanttekening bij het feit dat de sequentie data in dit dossier afwijkt van de sequentie data in eerdere dossiers. Ook heeft zij enkele opmerkingen bij het general surveillance plan.

Deze maïs variant is in 2009 naar aanleiding van aanvullende informatie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/090310-01.

Download publicatie