Publicaties

Renewal of authorization for import and processing of maize Bt11: additional information

Adviezen | 10.03.2009 | 090310-01

In mei 2008 heeft de COGEM geadviseerd over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn Bt11. De COGEM concludeerde dat de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn Bt11 verwaarloosbaar klein zijn.
De aanvrager heeft bij dit hernieuwingsdossier nieuwe sequentiedata aangeleverd. Het insert dat in maïslijn Bt11 aanwezig is en de regio’s die dit insert flankeren zijn opnieuw gesequenced. De COGEM plaatste in 2008 een kanttekening bij het feit dat de nieuwe sequentiedata afwijken van de sequentiedata in eerdere dossiers.

Zij concludeerde echter dat ook analyse van de nieuwe sequentiedata geen reden geeft om te veronderstellen dat import en verwerking van maïslijn Bt11 tot milieurisico’s leidt.
De COGEM had ook enkele opmerkingen bij het general surveillance plan. De aanvrager heeft het monitoringsplan inmiddels aangepast. De COGEM acht dit monitoringsplan voldoende voor import en verwerking van deze maïslijn.
Gezien het bovenstaande blijft de COGEM bij haar eerdere conclusie, namelijk dat de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn Bt11 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie