Publicaties

Application for cultivation of genetically modified maize Bt11: assessment of COGEM advice in view of EFSA opinions

Adviezen | 29.09.2016 | CGM/160929-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn Bt11. Deze maislijn brengt de genen cry1Ab en pat tot expressie en is daardoor resistent voor bepaalde plaaginsecten uit de orde van de Lepidoptera (vlinderachtigen) en tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
De Europese Commissie heeft recent een conceptbesluit opgesteld voor de toelating van Bt11 voor teelt en dit ter stemming voorgelegd aan de lidstaten. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over de teelt van Bt11 en geconcludeerd dat de risico’s voor mens en milieu bij de teelt van maïslijn Bt11 verwaarloosbaar klein zijn. Omdat dit COGEM advies in 2005 is uitgebracht en er sindsdien verschillende EFSA opinies zijn verschenen, is de COGEM met het oog op de aanstaande stemming gevraagd of deze EFSA opinies haar eerdere conclusie doen veranderen.
De COGEM is van mening dat de EFSA opinies geen informatie bevatten die de eerdere conclusie van de COGEM weerleggen. De COGEM plaatst wel enkele kanttekeningen bij de door EFSA geadviseerde maatregelen om de blootstelling van zogenaamde niet-doelwit vlinderachtigen (Lepidoptera) te verminderen.

 

 

Download publicatie