Publicaties

Marktdossier C/F/96/05-10 “Insect tolerant maize Bt11”

Adviezen | 28.08.2003 | 030822-01

In 1999 heeft Syngenta (voorheen Novartis) in het kader van de Europese centrale toelatingsprocedure een aanvraag ingediend voor een markttoelating van teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn Bt11 in Frankrijk. De Bt11 maïslijn is door de inbouw en de expressie van het cry1A(B) gen minder gevoelig voor plaaginsecten, met name de Europese maïsboorder. Daarnaast is Bt11 resistent tegen het herbicide glufosinaat ammonium als gevolg van expressie van het bacteriële pat gen. De COGEM is van mening dat het dossier omtrent de marktintroductie van maïslijn Bt11 onvolledig is waardoor het onmogelijk is om tot een onderbouwde risico-analyse te komen. Gegevens omtrent de effecten van het CRY1A(b) eiwit op niet-doelorganismen onder veldomstandigheden ontbreken. De COGEM adviseert daarom om op basis van het huidige dossier niet in te stemmen met de markttoelating van maïslijn Bt11.

Deze aanvraag is later naar aanleiding van aanvullende informatie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/040212-01 en CGM/050816-01

Download publicatie