Publicaties

Aanvullende informatie marktdossier C/F/96/05-10 ‘Insectenresistente Bt11 maïs’

Adviezen | 12.02.2004 | 040212-01

In 1999 heeft Syngenta (voorheen Novartis) in het kader van de Europese centrale toelatingsprocedure een aanvraag ingediend in Frankrijk voor markttoelating van teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn Bt11. De Bt11 maïslijn is door de inbouw en de expressie van het cry1Ab gen minder gevoelig voor plaaginsecten, met name de Europese maïsboorder. Daarnaast is Bt11 resistent tegen het herbicide glufosinaat ammonium als gevolg van expressie van het bacteriële pat gen. De COGEM is van mening dat het dossier omtrent de marktintroductie voor de teelt van maïslijn Bt11 onvolledig is, omdat gegevens betreffende de effecten van het Cry1Ab eiwit op niet-doelorganismen onder veldomstandigheden voor de COGEM niet toegankelijk zijn. Aanvullende gegevens omtrent de persistentie van het Bt-eiwit in de bodem zijn evenmin toegankelijk. Om tot een onderbouwde risico-analyse te komen is het noodzakelijk over deze gegevens te beschikken. De COGEM acht voldoende onderbouwing voor een positieve advisering derhalve niet beschikbaar.

Deze aanvraag is later naar aanleiding van aanvullende informatie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/050816-01.

Download publicatie