Publicaties

Import en verwerking van herbicidentolerante genetisch gemodificeerde maïslijn DP202216 met potentieel verbeterde graanopbrengst

Adviezen | 29.11.2019 | CGM/191129-04

De COGEM is gevraagd te adviseren over mogelijke milieurisico’s bij import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn DP202216. In deze lijn komt een gemodificeerd pat gen (mo-pat) tot expressie, waardoor de maïslijn tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. Verder brengt DP202216 het endogene zmm28 gen verhoogd en langer tot expressie, waardoor de maïsplanten potentieel een hogere graanopbrengst hebben. Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs (teosinte) niet in Nederland voor, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van DP202216 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïslijn zich in Nederland zou kunnen vestigen of zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s bij import en verwerking van de gg-maïslijn DP202216 verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie